Doop

De geboorte

Bij de geboorte van een kind sturen ouders vaak een geboortekaartje naar de pastorie. Dat is leuk, want dan kan de parochie het gezin feliciteren en kan het kindje worden ingeschreven in het ledenbestand van de parochie, want dat gebeurt niet automatisch.

Waarom dopen?

In de katholieke Kerk kunnen zowel kinderen als volwassenen worden gedoopt. De doop is de eerste van de zeven sacramenten. Zij is als het ware de sleutel tot de andere zes. Door de doop word je onderdeel van wereldwijde gemeenschap van de kerk.

Je kindje laten dopen

Als jonge ouders ervaar je soms dat je handen te kort komt om voor je kindje te zorgen. Opeens ben je verantwoordelijk voor een nieuw en kwetsbaar leven. Daarbij verandert opeens jullie eigen ervaring van het leven en de rol die jullie daarin hebben. Veel ouders hopen door het doopsel hun kind bijzondere bescherming te geven. De gemeenschap van dorp en de wereldwijde Kerk verwelkomen dit nieuwe kindje en hopen dat het gezond en sterk mag opgroeien. Het doopsel is daarvan een uiting.

Wanneer ouders aangeven dat zij hun kind willen laten dopen, geven zij daarmee aan dat ze hun kind op de weg willen zetten van Jezus en laten opgroeien in de traditie van de Kerk.

Wil je meer weten over wat dopen inhoudt en wat erbij komt kijken? Kijk dan hier

Aanmelden

Ouders die hun kindje willen laten dopen of volwassenen die gedoopt willen worden, kunnen hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat of de pastor. Zie ook onder Contact.

Aanmeldingsformulier doop

 

Betekenis van het doopsel

Het belangrijkste symbool bij het doopsel is het water. Water kan leven schenken, vernissen, reinigen, maar ook kan water het leven bedreigen. Deze kenmerken van het water bepalen de betekenis van het doopsel. Naast water zijn er nog andere symbolen die bij het doopsel horen. Een zalving bijvoorbeeld. Door de zalving wordt het kind een gezalfde, een Christen. Het Griekse woord ‘Christianoi’ betekent zij die gezalfd zijn. De voorganger maakt een kruisteken op het voorhoofd van het kind. Dit teken verbindt ons met elkaar, met allen die het kruisteken als herkenningsteken hebben en met Christus die tot op het kruis trouw bleef aan God door de liefde.

De doopkaars

Ook steken we een doopkaars aan met het vuur dat brandt op de Paaskaars; het symbool van Christus die als een licht in onze wereld iedereen wil verlichten.
Met deze doopkaars geven de ouders aan dat zij licht willen zijn voor hun kind en het licht van hun geloof aan hun kind willen doorgeven. De doopkaars is ook het symbool van hoe dit kind onze wereld mag verlichten en verwarmen.

Peter en Meter

In de vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders is katholiek gedoopt.

De doopviering

De doopviering vindt, in overleg met de pastor, met name op zondag plaats. Elke zondag vieren we de opstanding van Pasen. Bij voorkeur dopen we daarom ook op Pasen. Het liefst in de Paasnacht. Vooral als er volwassenen zijn die gedoopt willen te worden, gebeurt dit in de Paasnacht. Het doopsel vindt meestal individueel plaats, dopen met meerderen tegelijk is mogelijk. Neem altijd op tijd contact op met de pastor.

Het doopgesprek

Ter voorbereiding op het doopsel vindt het doopgesprek plaats. Het is goed om met elkaar te praten over welke betekenis het doopsel voor de ouders of de volwassen dopeling heeft en wat de Kerk daarover zegt.

De viering van het doopsel

De doop duurt ongeveer een half uur. Meestal zijn daar veel familieleden en vrienden bij aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Tijdens de doop wordt het kind in het doopboek van de parochie bijgeschreven. Ook kan de plaats en de datum van de doop in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.

 

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl