Welkomstfolder

“Welkom”

Beste ………………..,

Wij willen u van harte welkom heten in uw nieuwe woonomgeving, het prachtige dorp Limmen.
Wij hopen dat u zich al een beetje thuis voelt en uw weg hier heeft gevonden. Wellicht kennis gemaakt met buren,
met het actieve verenigingsleven en de diverse activiteiten die hier jaarlijks in Limmen plaatsvinden.
Kortom, Limmen is een plek waar veel gebeurt.

In het bevolkingsregister staat u geregistreerd als Rooms-Katholiek.
Daarom stuurt de gemeente uw adreswijziging door naar SILA (Stichting Interkerkelijke (ledenadministratie).
Dit bureau draagt er zorg voor dat u bij uw nieuwe parochie wordt aangemeld.
Zo zijn wij aan uw adresgegevens gekomen. Het spreekt vanzelf, dat wij uw gegevens – met het oog op uw privacy – zeer zorgvuldig behandelen en niet aan ‘derden’ overhandigen.

Onze Corneliuskerk kent naast de reguliere vieringen ook diverse andere vormen van vieren en geloof belijden.
Daarnaast heeft onze kerk aandeel in het actieve Limmen.

Hierbij bieden wij u de Limmer Toren aan, die zesmaal per jaar huis-aan-huis wordt verspreid en waarin u alle informatie vindt rond onze parochiegemeenschap.
Wij nodigen u van harte uit om binnen te stappen in onze kerk.


Informatie:

Parochie H. Cornelius
Pastor: J. Olling
Dusseldorperweg 74
1906 AL Limmen
Telefoon: 072 – 5051275


Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat is elke vrijdagmiddag open van 14.00 – 16.00 uur.
U bent altijd van harte welkom.
De koffie / thee staat klaar.
Telefoon: 072 – 5053793
E-mail: bestuur@corneliuskerk-limmen.nl
Website: www.cornliuskerk-limmen.nl

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl