Publiciteit en Communicatie

Het is belangrijk dat er een communicatie is tussen bestuur, parochieraad, pastores, werkgroepen, parochianen, dorpsgenoten en belangstellenden.

Daarom hebben we in de Corneliusparochie het parochieblad: ‘Rond de Limmer Toren’. Deze verschijnt deur aan deur in Limmen zes keer per jaar.

De driekoppige redactie stelt zich het doel voor te zorgen voor:

– Informatie (rooster, agenda, activiteiten)
– Bezinning en verdieping
– Onderlinge communicatie en samenhang
– En verbondenheid

Ook is de parochie actief d.m.v.:

Website:   www.corneliuskerk-limmen.nl

Facebook:   http://www.facebook.com/johan.olling

Twitter:   https://twitter.com/OllingJohan

Instagram:   https://www.instagram.com/corneliuskerk/

Verder kunt u op de hoogte blijven over de Corneliusparochie door u op te geven om de Nieuwbrief van de Corneliusparochie te ontvangen

Wekelijks wordt er vanuit de parochie per e-mail een nieuwsbrief gestuurd naar belangstellenden. Op één A-4tje staan dan het pastoraal woordje van de pastor en de laatste nieuwtjes.
Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen stuur dan een mailtje naar pastor@corneliuskerk-limmen.nl

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl