Liturgie

Liturgie (vieren)

Onze geloofsgemeenschap is een vierende gemeenschap met veel koren, zang en muziek. Belangrijke gebeurtenissen in ieders leven verdienen speciale aandacht. Het is goed om op die momenten de warmte en saamhorigheid van de gemeenschap te ervaren.
In de vieringen kunnen hemel en aarde elkaar raken. Door te zingen, bidden en luisteren naar Zijn Woord ervaren we Gods aanwezigheid. In brood en wijn, in woord, gebed, zang, tekens en symbolen is Hij in ons midden.

Liturgie is een weg waarop we God mogen ontmoeten.

Zie ook:

Sub Menu
1.13.1 2018-03-16 (2)
Afgevaardigden van de koren, verschillende liturgische werkgroepen zoals de avondwakegroep, gezinsvieringwerkgroep en…
1.13.2 2018-11-23 (1)
De Corneliusparochie kent verschillende koren: * Gemengd koor o.l.v. Peter Rijs (dirigent/organist)…

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl