Pastoraal team

Het pastoraal team werkt, met de pastoor-moderator als primus inter pares, in collegiaal verband samen. Het team heeft met elkaar een goede taakverdeling afgesproken. Elke pastor heeft specifieke aandachtsvelden in zijn takenpakket. Los daarvan is voor elke locatie een pastor aangewezen tot wie de leden van de lokale geloofsgemeenschap zich kunnen wenden voor de dagelijkse pastorale zaken.

Pastor Herman Helsloot (pastoor moderator)
tel. 072-532 41 42 / 06-22 37 10 40
pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastor Henk Hudepohl
0251-312 228 / 06-13 49 25 65
henkhudepohl@gmail.com

Pastor Johan Olling
072-505 12 75
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor Nico Mantje

Diaken Paul Bindels
06-43 54 00 33
p.bindels@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl