Samenwerkingsverband

Op 1 januari 2015 zijn de parochies van Heiloo, Akersloot en de Egmonden gefuseerd tot één parochie ‘Bron van Levend Water’. De al jarenlang bestaande samenwerking met de Corneliusparochie te Limmen, werd per 1 januari 2016 geformaliseerd tot een samenwerkingsverband tussen de beide parochies. Dit betekent dat er nu één bestuur is van de parochie ‘Bron van Levend Water’ en de parochie H. Cornelius.
De drie geloofsgemeenschappen in de parochie ‘Bron van Levend Water’ hebben locatieraden en de H. Corneliusparochie een parochieraad.

Sinds 2004 werkten de (toenmaals zes) parochies al samen in de regio HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmonden). Verschillende werkgroepen werden interparochieel, zoals de werkgroep Vormselkatechese en de werkgroep Missie, Vrede en Ontwikkeling. Ook op pastoraal vlak wordt samengewerkt in het Pastores Team.

Zie bij informatie: Het huishoudelijk Regelement (Personele Unie ‘Bron van Levend Water’ en Corneliusparochie)

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl