Tussen Hemelvaart en Pinksteren: ‘Lopend Vuurtje’

Tussen Hemelvaart (9 mei) en Pinksteren (19 mei) zal er weer een soort gebedsestafette gehouden in de regio. Geïnteresseerden en kerkgangers vanuit de parochie ‘Bron van Levend Water’ en de Corneliusparochie zullen dan – geïnspireerd door de aloude pinksternoveen – elke dag op een ander locatie of kerkplek om 19:00 uur bij elkaar komen voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest. Elke avond zal er één kaars meer op de 7-armige kandelaar aangestoken worden, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen. Verdere informatie volgt.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl